google-site-verification=wn2WQa3dTzWH-AtzYQLQKqaCysuGFwIWcjOPbHUqpek
top of page

Dualsun. één paneel voor elektriciteit en warm water

Dualsun.jpg

Het Dualsun PVT zonnepaneel kan stroom en warmte onttrekken van hetzelfde dakvlak.

Deze Dualsun panelen kunnen tot 100% van de jaarlijkse behoefte aan warmte leveren maar kunnen ook gebruikt worden in combinatie met een warmtepomp, zonneboiler of als zwembadverwarming. Het Dualsun PVT zonnepanelen zijn panelen die zowel stroom als warmte kunnen leveren. Een Dualsun PVT zonnepaneel wordt samengesteld uit een zonnepaneel voor de opwekking van elektriciteit en een warmtewisselaar voor het opwarmen van sanitair warm water of centrale verwarming, dat met hetzelfde dakoppervlak voor meer energiefuncties kan worden gebruikt.

Stroom en warmte van één paneel

De Dualsun Spring heeft een dubbele energieproductie in de vorm van elektriciteit en warmte, met een enkel paneel met dezelfde afmetingen en hetzelfde externe aspect als een standaard zonnepaneel. Deze belangrijkste technologische innovatie van Dualsun biedt voor veel gebouwen de mogelijkheid om veel of alle energie voor warmte en elektriciteit zelf op te wekken.

                     Elektriciteitsproductie                                                                                                               Warmteproductie

   

                          VOORZIJDE                                                                                                                           ACHTERZIJDE

 

                

Stroomproductie_Dualsun-ab7f30ac.webp
Warmte_productie_Dualsun-734b87e8.webp

Fotovoltaïsch premium
Monokristallen paneel en integrale zwarte afwerking

Energie uit zon en lucht kan worden gebruikt dankzij een gepatenteerde thermische warmtewisselaar.

Dualsun PVT Spring
PVT-zonnepaneel-hybride-Dualsun
Meer stroom én meer warmte
Dualsun-hybride-paneel-opbrengst-stroom-668f9ec9.webp
Dualsun-hybride-paneel-opbrengst-warmte-f917dcab.webp
Toepassingen Dualsun PVT panelen.
Functie zonneboiler Dualsun
Gemeenschappelijk zonneboiler Dualsun
Dualsun zonneboiler met warmtepomp

Zonneboiler

Binnen de Dualsun configuraties circuleert het water, rechtstreeks verwarmd door de DualSun SPRING®-panelen, in gesloten systeem tussen de panelen zelf en een zonneboiler op zonne-energie, over het algemeen te vinden in het gebouw waarop de panelen geïnstalleerd werden.

Een intelligente regelaar staat toe de watercirculatie op te starten zodra er voldoende zon is om calorieën naar de zonneboiler te brengen.

Terwijl het in een “SWW”-toepassing (Warm Water voor Sanitair Gebruik) gebruikt wordt, produceert het DualSun SPRING®-paneel 2-maal meer energie m² dan een enkelvoudig fotovoltaïsch paneel! 

Een installatie van SPRING®-panelen gaat zich opvullen aan de gebruikelijke apparatuur van verwarming van het water voor sanitair gebruik.

Bij minder gebruik verhoogt de levensduur van de klassieke gasketel, diens verbruik daalt en op die manier dalen de facturen eveneens.

WP-koppeling water/water zonder geothermische sonde

De warmtewisselaar aan de achterkant van de DualSun SPRING®-panelen recupereert de warmte van fotovoltaïsche cellen en verwarmt een boiler die te vinden is op het primaire circuit van de warmtepomp. Deze koppeling werkt even goed voor zonnige dagen, als voor de nacht als tijdens een periode van slecht weer.

WP-koppeling water/water met geothermische sondes

In de zomer en tijdens gunstige periodes wordt het overschot aan energie, opgevangen door het Dualsun PVT zonnepaneel op het dak, niet gebruikt door het gebouw, bewaard in de geothermische sondes om de vloertemperatuur te regenereren. Deze overschot aan energie zal vervolgens opnieuw gebruikt worden zodra de nood zich laat voelen, in de winter bijvoorbeeld.

De warmte die gestockeerd wordt op het terrein tijdens een winterperiode wordt zo geregenereerd tijdens een zomerperiode met het pompen van de overtollige zonne-energiewarmte. Het terrein wordt zo niet uitgeput en behoudt zijn thermisch evenwicht in de loop van de seizoenen.

Zwembad op zonne-energie

Het Dualsun systeem is ook op punt gezet om zwembaden autonoom in energie te voorzien en om zelfs een overschot aan elektriciteit te genereren.

De Dualsun PVT-panelen verwarmen het water van zwembaden. Dit loopt ofwel rechtstreeks door de warmtewisselaar op de achterkant van de 

DualSun-panelen die compatibel zijn met het zwembadwater om verwarmd terug te vloeien naar het zwembad, ofwel kan gebruikt worden in een gesloten circuit met een warmtewisselaar tussen de panelen en het zwembad.

Het bestaande verwarmingssysteem, wanneer het bestaat, wordt minder gebruikt en ziet zijn verbruik verminderen en zijn levensduur verhogen.

De toepassing voor zwembaden met DualSun SPRING®-panelen staat ook een uitstekend fotovoltaïsch rendement toe dankzij het feit dat het zwembad de fotovoltaïsche cellen afkoelt, hetgeen hun rendement verbetert tot 15% in vergelijking met standaard fotovoltaïsche cellen.

bottom of page